Obecná a klinická imunologie
123movie
Obecná a klinická imunologie
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Přednosta Ústavu klinické imunologie
a alergologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a  Fakultní nemocnice Hradec Králové

 
 • 1982 absolvoval Přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně.
 • 1993 obhajoba vědecké disertace na I.LF UK Praha.
 • 1997 habilitován v oboru Imunologie a alergologie na LF UK v Hradci Králové.
 • 2004 jmenován profesorem Lékařské imunologie na LF UK v Hradci Králové.
 • 2007 jmenován přednostou Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN v Hradci Králové.
 • Vědecké zaměření na základní a klinickou imunologii a alergologii,  především na různé aspekty zánětové odpovědi.
 • K 21. 2. 2014 je autorem nebo spoluautorem 444 přednášek a 511 publikací,  za mnohé z nich získal ocenění.
 • Je členem Vědecké rady LF UK v Hradci Králové.
 • Je předsedou Oborové rady doktorského studijního programu  Lékařská imunologie LF UK v Hradci Králové.
 • K 21. 2. 2014 je ve světové databázi WOS 325 citačních ohlasů jeho prací.
 • Je autorem knihy „Klinická imunologie“, která byla oceněna Českým literárním fondem,  Hlávkovou nadací jako nejlepší monografie v medicíně za rok 2004, a byla ji udělena cena Paula Janssena za nejlepší dílo v alergologii a klinické imunologii.
 • Je místopředsedou České imunologické společnosti.
 • Je předsedou Akademického senátu LF UK v Hradci Králové  a je členem Akademického senátu UK v Praze.
doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.

doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.

 • 1986 absolvoval Přírodovědeckou fakultu UJEP Brno, obor biochemie.
 • 2003 ukončení doktorského studia Lékařské imunologie, titul Ph.D.
 • 2010 habilitován v oboru Lékařská imunologie na LF UK v Hradci Králové.
 • Vedoucí klinických laboratoří Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN v Hradci Králové.
 • Vědecky se zaměřuje na různá témata, jejichž společným jmenovatelem je obranný či poškozující zánět.
 • Je autorem nebo spoluautorem 145 sdělení publikovaných v českých i zahraničních  odborných časopisech, 239 abstraktů a posterů a autorem nebo spoluautorem 62 přednášek.
 • K 30.9.2015 je v databázi SCI 445 ohlasů jeho původních prací.
 • Je členem Oborové rady doktorského studijního programu Lékařská imunologie LF UK v Hradci Králové.
 • Člen výboru sekce Laboratorní imunologie ČSAKI JEP.
 • Je členem Rady pro akreditaci klinických laboratoří.
 • Člen Vědecké rady SEKK.
prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc.

prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc.

 • 1982 absolvovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové.
 • 1992 obhajoba vědecké disertace.
 • 2006 zástupce pro Léčebně preventivní péči Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK  a FN v Hradci Králové.
 • 2003 výuka studentů LF UK v Hradci Králové.
 • 2007 výuka studentů FaF UK v Hradci Králové.
 • Školitelka studentů doktorského studia.
 • Vědecké zaměření na imunomodulační vliv specifické imunoterapie, grantové projekty.
 • Účast v klinických studiích.
 • 2006 členka Oborové rady doktorského studijního programu  Lékařské imunologie LF UK v Hradci Králové.
 • Je autorkou nebo spoluautorkou 230 přednášek a 120 publikací v českých  i zahraničních odborných časopisech a autorkou odborných kapitol v monografiích.
 • K 9. 10. 2015 byly výsledky její práce citovány ISI Web of Science 61x.
 • 2006 – dosud členka výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI).
 • 1997 – dosud lektorka České iniciativy pro astma.
 • 2000 udělena cena České lékařské společnosti J.E.Purkyně za soubor prací o specifické alergenové imunoterapii a hodnocení její účinnosti – „Cena Vladimíra Zavázala za rok 1999“. 
 • 2009 práce „Srovnání účinnosti subkutánní a sublinguální specifické alergenové imunoterapie“  byla oceněna jako nejlepší původní práce publikovaná v časopise Alergie.
 • 2013 poster „Hereditary angioedema“ získal první cenu na kongresu Evropské akademie  a alergologie ve své kategorii (EAACI Miláno, VI./2013).